Uverejnené Vložiť komentár

Psychika – Die Psyche

Človek je sám kováčom svojho osudu”

Človek žije z ducha a nie z tela”. Ak to vie a jeho život presunie nie do tela ale do ducha, potom ho môžete zviazať do reťazí a uväzniť ho za železné mreže, bude vždy slobodný.”

Slovensko-Nemecká verzia
Autor: Billy Eduard Albert Meier
Preložila z nemeckého originálu: PhDr. Viera Huttová, PhD.
221 strán, veľkosť A5, tvrdá obálka, rok vydania 2008
ISBN: 978-80-969949-0-8, EAN: 9788096994908

Vhodné aj na zdokonalenie sa /výučbu/ v nemeckom jazyku, keďže kniha je dvojjazyčná Slovensko-Nemecká verzia.

Ukážky z knihy:

Originálny nemecký text Slovenský preklad
Psyche wird jener halbmaterielle Block und Faktor genannt, der im materiellen Körper einer Lebensform, in diesem Fall beim Menschen, das materiell-bewusstseinsmässige Gefühl und die materiell-bewusstseinsmässigen Gedanken in sich ordnet und verwaltet in negativer oder positiver Folge, woraus sich eine negative oder positive Unausgeglichenheit oder eine neutralpositive Ausgeglichenheit ergibt, wodurch der Mensch dann eben negativ oder positiv unausgeglichen oder neutral-positiv ausgeglichen ist. Positiv oder negativ unausgeglichen bedeutet für die Psyche, dass diese in der einen oder anderen Form ausgeartet ist, während neutral-positiv ausgeglichen bedeutet, dass eine Ausgeglichenheit vorhanden ist in der Psyche, die gleichermassen in gleichen Werten aus Negativ und Positiv besteht, wodurch lso nicht eine Ausartung zum Negativen oder Positiven in Erscheinung tritt, sondern eben eine Gleichmässigkeit und somit eine ausgeglichene Harmonie. Psychika. Psychikou je nazývané také polomateriálne zoskupenie a faktor, ktoré v materiálnom tele životnej formy, v tomto prípade u človeka, v sebe usporadúva a spravuje materiálno-uvedomený cit a materiálno-uvedomované myšlienky v negatívnom alebo pozitívnom poradí, z čoho vyplýva negatívna alebo pozitívna nevyváženosť alebo neutrálne-pozitívna vyváženosť, prostredníctvom čoho je potom človek negatívne alebo pozitívne nevyrovnaný, alebo neutrálne-pozitívne vyrovnaný. Pozitívne alebo negatívne nevyrovnaný znamená pre psychiku to, že táto sa zvrhne na jednu alebo na druhú formu, pokým neutrálne-pozitívne vyrovnaný znamená, že je prítomná vyrovnanosť v psychike, ktorá v rovnakej miere pozostáva z negatívneho i pozitívneho, čím sa teda ale nezjavuje zvrhnutie do negatívneho či pozitívneho, ale práve rovnomernosť a tým vyvážená harmónia.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *