Uverejnené Vložiť komentár

CBD všetky informácie, ktoré by ste mali mať k dispozícii

Dnes sa stále viac pri zdravotných problémoch orientujeme na prírodné produkty. To, čo však považujeme za novinky, sú často látky, ktorých účinky a tradícia siahajú až ku samotným koreňom ľudských civilizácií. Jednou z týchto látok je kanabidiol, ktorý dnes poznáme pod označením CBD a stále vyvoláva určitú vlnu kontroverzie. Za negatívne reakcie vďačí CBD nesprávnemu spájaniu s chemicky príbuznou látkou THC, ktoré sa na rozdiel od CBD vyznačuje psychotropnými účinkami. CBD však nielen pôsobí ako antagonista voči THC, ale navyše má na ľudský organizmus mimoriadne pozitívny vplyv v mnohých oblastiach.

Čo je to CBD?

Kanabidiol (CBD) je jednou z aktívnych látok, ktoré sa nachádzajú v rastline Cannabis sativa,  známych pod označením kanabinoidy. Z chemického hľadiska sú CBD i THC mimoriadne podobné látky – 21 uhlíkových atómov, 30 atómov vodíka a 2 atómy kyslíka. Hoci sa však v nich nachádzajú rovnaké atómy, hlavný rozdiel plynie z celkového usporiadania molekúl, ktoré je nakoniec i zodpovedné za rozdielne účinky v ľudskom organizme. Podobný je i systém ich vzniku v rastlinách Cannabis sativa, ktorý sa odlišuje až v poslednom kroku, kedy miesto THC vzniká práve zmienené CBD.

CBD sa dnes vyznačuje mimoriadne ďalekosiahlymi účinkami na ľudský organizmus. Predpokladá sa jeho významná rola pri tlmení príznakov i samotnej liečbe chronických ochorení. CBD patrí v organizme človeka do skupiny neurotransmiterov. Neurotransmitery sú chemické zlúčeniny, ktoré sú zodpovedné za odovzdávanie informácií medzi jednotlivými nervovými bunkami. Chemická štruktúra CBD je mimoriadne podobná endokanaboidným neurotransmiterom, ktoré sa v našom organizme za bežných okolností nachádzajú.

 História a súčasný výskum CBD

História CBD siaha skutočne ďaleko. Hoci dnes hovoríme o tejto chemickej látke v mnohých ohľadoch ako o novinke, pravdou je, že konope je pravdepodobne jednou z najstaršie zdomácnených rastlín. Najnovšie štúdie dokonca prichádzajú s informáciami, že konope začali ľudia využívať už 8 000 rokov pred naším letopočtom.

Ako to však už býva, niektoré látky si musia na svoje objavenie modernou medicínou počkať, a práve to bol i prípad CBD. Prvé publikácie začali vychádzať už v 60. rokoch 20. storočia, ale zameriavali sa predovšetkým na porovnanie účinkov THC a CBD.

O desaťročie neskôr však už bola situácia iná a dnes označujeme 70. roky 20. storočia ako jeden z prvých vrcholov publikačnej činnosti prác zameraných na interakciu medzi CBD a THC. Vtedy sa prišlo na to, že pri užívaní substancií, ktoré obe látky obsahovali, CBD v podstatnej miere tlmilo prejavy, ktoré THC vyvolávalo. Po prvýkrát sa však začali skúmať i účinky CBD na epilepsiu. Postupne sa začali vedci zaoberať i ostatnými vplyvmi, ktoré by CBD mohlo mať na ľudský organizmus.

Dnes pozorujeme obrovský nárast popularity CBD. Stále viac prác sa zaoberá jeho účinkom na Parkinsonovu chorobu, epilepsiu, Alzheimerovu chorobu, rakovinu, cukrovku, artritídu i nespavosťou. Dokonca sa dnes predpokladá, že CBD by mohlo byť využité i pri liečbe porúch autistického spektra. Intenzívny výskum zameraný na účinky CBD prebieha od roku 2017 a stále nám môže ponúknuť nové informácie.

Ako CBD funguje? Endokanaboidný systém v akcii

Homeostáza je rovnovážny stav nášho organizmu. Dnes sa predpokladá, že akákoľvek odchýlka od rovnováhy organizmu má za následok prepuknutie akútnych alebo chronických ochorení. Za udržiavanie homeostázy v našom organizme je zodpovedný endokanaboidný systém – ECS.

Endokanaboidný systém bol popísaný už v 90. rokoch 20. storočia a dnes sa považuje za jeden z najdôležitejších objavov modernej medicíny. Predstavuje komplexný signalizačný bunkový systém, ktorý ovplyvňuje psychické i fyzické zdravie človeka. Aktívne sa podieľa na regulácii:

 • imunitnej odpovedi ľudského organizmu
 • metabolizme
 • pamäti
 • spánku
 • stresu a úzkosti
 • chuti na jedlo
 • reprodukcii

Náš organizmus tvorí neurotransmitery, ktoré sa viažu na špecifické receptory endokanaboidného systému, CB1 a CB2. CBD sa viaže predovšetkým na receptory druhého typu, ktoré sa nachádzajú predovšetkým na nervových a imunitných bunkách (THC sa zas viaže na receptory CB1 nachádzajúce sa napríklad v mozgu, obehovej sústave, pľúcach).

Narušenie rovnováhy (homeostázy) organizmu môže mať hneď niekoľko príčin. Veľmi často sú za ňu zodpovedné práve vírusové ochorenie alebo bakteriálne infekcie. Na druhej strane však môžeme samotný problém hľadať napríklad i v nezdravom životnom štýle. Endokanaboidný systém dokáže organizmus opäť vrátiť do stavu rovnováhy, ale len za predpokladu, že má k dispozícii potrebné neurotransmitery.

Dnes nám k dokonalému vysvetleniu endokanaboidného systému chýba ešte množstvo informácií. Už dnes však vieme, že endokanaboidný systém v nemalej miere ovplyvňuje duševné i fyzické zdravie jedinca. Vzhľadom na to, že CBD sa viaže na receptory nachádzajúce sa na rôznych typoch buniek ľudského organizmu, je mimoriadne náročné sledovať jeho celkový vplyv a skúmať ho.

 Pri akých zdravotných problémoch je CBD ideálne užívať?

CBD vďačí za svoju skvelú povesť tomu, že dokáže účinne napomáhať zlepšeniu chronických stavov. Nevyznačuje sa psychotropnými účinkami, a preto je skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú úľavu od chronickej bolesti, alebo bojujú s nespavosťou či úzkosťami. Najznámejším produktom, s ktorým sa pravdepodobne stretnete ako s prvým, je práve CBD olej vyrábaný extrakciou tejto účinnej látky z rastliny konope. Extrahovaný olej býva najčastejšie zriedený inými druhmi olejov (napríklad kokosovým olejom).

Vo svete zdravia sa stáva CBD momentálne vychádzajúcou hviezdou napriek tomu, že ľudstvo pozná jeho účinky už od pradávna. Dnes vám prezradíme, s akými ochoreniami a zdravotnými problémami vám CBD môže pomôcť.

 1. Zmierňuje bolesť (chronickú i akútnu)

Zmierňovanie bolestivých stavov je jeden z hlavných dôvodov, prečo pacienti CBD vyhľadávajú a prečo pred tisíckami rokov začali naši predkovia pestovať rastliny konope. Štúdie zaoberajúce sa vplyvom CBD na endokanaboidný systém organizmu zistili, že CBD je schopné ovplyvniť aktivitu receptorov, interagovať s ostatnými neurotransmitermi a zároveň znižovať zápal v organizme. Účinky CBD boli dokázané pri znižovaní bolesti po chirurgickom reze i pri zápale sedacieho nervu. Zároveň sa v tomto smere vedci sústredili i na zmierňovanie bolestivých prejavov reumatoidnej artritídy.

 1. Redukcia depresie a úzkostných stavov

Depresia a úzkosť sú dnes považované za stavy, ktoré najviac ohrozujú naše psychické zdravie. V mnohých rebríčkoch psychologických ochorení im patrí neslávne známe prvé miesto. Dnes sa predpokladá, že tieto stavy sú vyvolané kvôli nerovnomernej produkcii serotonínu. CBD sa však dokáže na receptory pre sérotonín v mozgu viazať, a tak priniesť želaný účinok v boji proti depresii, post-traumatickej stresovej poruche i úzkosti.

 1. Pôsobí proti neurologickým ochoreniam

I v tomto smere je opäť v hre endokanaboidný systém. Účinky CBD boli v prvých štúdiách testované najmä u osôb, ktoré trpeli neurologickými ochoreniami, ako je napríklad roztrúsená skleróza alebo epilepsia. Hoci ešte dnes nemáme k dispozícii všetky výsledky, už teraz nás CBD ohuruje svojimi schopnosťami znižovať frekvenciu epileptických záchvatov. Rovnako už existujú výskumy, ktoré potvrdzujú zlepšenie kvality spánku u ľudí, ktorí trpia Parkinsonovou chorobou. Dokonca je dokázané, že CBD nielen pomáha potlačiť neurodegeneratívne procesy u pacientov s Alzheimerom, ale pomáha tlmiť i zápal, ktorý k týmto procesom priamo vedie.

 1. Priamo zmierňuje príznaky, ktoré sú spojené s rakovinou

Nevoľnosť, zvracanie a bolesť sú symptómy, ktoré sú najčastejšie spájané s onkologickou liečbou. Pre pacientov je onkologická liečba mimoriadne náročná a vyžaduje množstvo síl na jej zvládnutie. U mnohých pacientov navyše bežne dostupné lieky proti bolesti nezaberajú. Práve v tomto smere bolo dosiahnuté zlepšenie použitím CBD, ktoré dokázalo zmierniť bolesť i u pacientov, ktorým bežné lieky proti bolesti nezaberali. Rovnako dokáže CBD zmierňovať i nevoľnosť vyvolanú chemoterapiou.

Zaujímavé výsledky boli popísané i pri štúdiu zvieracích modelov. Dnes sa predpokladá, že CBD by sa mohlo vyznačovať určitými protirakovinovými vlastnosťami. Štúdie sa zaoberali predovšetkým skúmaním účinkov CBD na rakovinové bunky pri rakovine prsníka. CBD dokázalo navodiť u týchto buniek bukovú smrť, a tým predísť šíreniu tohto ochorenia.

 1. S CBD sú však spojené i ďalšie zaujímavé účinky na ľudský organizmus

O ochoreniach, ktoré spomíname v predchádzajúcich bodoch, sa hovorí v spojitosti s CBD najčastejšie. Patria medzi najzávažnejšie a v ich prípade často klasická medicína, ktorú sme doteraz poznali, zlyháva. Okrem nich však existujú i ďalšie oblasti ľudského zdravia, ktoré môže CBD zlepšiť. Napríklad:

 • Pomáha redukovať akné – za túto schopnosť vďačí predovšetkým svojim protizápalovým vlastnostiam
 • Znižuje krvný tlak – vysoký krvný tlak je považovaný za jeden z najrizikovejšich faktorov a spúšťačov ochorení kardiovaskulárnej sústavy
 • Pôsobí proti cukrovke – pri užívaní CBD dochádza k tlmeniu zápalových procesov
 • Pomáha pri nespavosti – predpokladá sa, že základ nespavosti tkvie na rovnakom princípe ako úzkostlivé stavy alebo depresia, CBD preukázateľne pomáha pri lepšom zaspávaní
 • Posilňuje imunitný systém – a zároveň tlmí zápalové procesy organizmu
 • Pomáha pri problémoch s telesnou hmotnosťou – pomáha ľuďom, ktorých trápi nadváha i tým, ktorí potrebujú svoju telesnú hmotnosť zvýšiť

Produkty s obsahom CBD, s ktorými sa môžeme stretnúť

Niet pochýb o tom, že popularita CBD je momentálne na vzostupe. Pre mnohých znamenajú produkty s obsahom tejto účinnej látky skutočnú úľavu od nepríjemných stavov. Dnes vám prinášame typy produktov, v ktorých sa v súvislosti s CBD môžete stretnúť. Na aké problémy sa ich oplatí používať a aké sú ich hlavné výhody? To všetko vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

 1. Kozmetické produkty

Sú účinné pri celom spektre kožných ochorení. Vďaka protizápalovým vlastnostiam je kozmetika s obsahom CBD výhodná napríklad pri odolných formách akné. Svoje uplatnenie však nájde i pri citlivej pokožke, ktorá trpí ekzémom. Produkty s CBD dokážu pokožku krásne vyživiť a upokojiť.

 1. Pasty

Dnes pomerne málo známy produkt. Predstavujú najkoncentrovanejšiu dávku CBD. Pasta sa aplikuje pod jazyk a nechá sa vstrebať.

 1. Želatínové vitamíny a doplnky stravy

Pre mnohých najjednoduchší spôsob užívania. V týchto vitamínoch býva CBD spojené s ďalšími aktívnymi látkami. Produkt sa zameriava na celkovú podporu zdravia.

 1. Oleje

Oleje sú najobľúbenejší a najrozšírenejší spôsob užívania CBD. Väčšina lekárskych štúdií, ktorá sa zaoberá výskumom CBD, sa zameriava práve na použitie oleja. Okrem toho, že existujú rozdielne typy oleja, je potrebné zamerať sa i na samotnú koncentráciu. Vo väčšine prípadov je možné natrafiť na koncentráciu od 2% až do 35% – toto percento uvádza skutočnú hmotnosť CBD oleja v produkte. Zvyšok je vyplnený iným olejom (najčastejšou voľbou je olej kokosový).

Ako už prezrádzame v predchádzajúcej časti, vo svete CBD olejov môžeme objaviť rôzne prevedenia. Tie najznámejšie predstavujú:

 • Izolát – obsahuje len čisté CBD, nenachádzajú sa v ňom žiadne ďalšie látky, ktoré za normálnych okolností rastliny konope obsahujú
 • Broad-spectrum – okrem CBD obsahujú i terpény a flavonoidy, ktoré majú rovnako pozitívny vplyv na ľudský organizmus
 • Full-spectrum – minimálna rafinácia a šetrné spracovanie zabezpečujú okrem vysokého obsahu CBD i obsah ďalších aktívnych látok (THC a ďalšie fytochemikálie – terpény a flavonoidy). Na výrobu tohto typu CBD oleja sa používa vo väčšine prípadov celá rastlina konope
 • Nano CBD – CBD sa v týchto produktoch mieša s vodou, nie olejom. Predpokladá sa, že tento typ oleja sa rýchlejšie a efektívnejšie vstrebáva do organizmu, ale na priame vedecké dôkazy bude potrebné ešte nejaký čas počkať

Mylne zamieňanú kategóriu predstavuje konopný olej (extrakt). Od vyššie spomínaných olejov sa líši tým, že obsahuje menej CBD (14%), ale vysoký podiel THC (40%).

Aké sú nežiadúce účinky CBD?

Vo všeobecnosti je CBD považované za látku, ktorá je organizmom veľmi dobre tolerovaná. To však nevylučuje, že u citlivejších osôb sa nemôžu objaviť vedľajšie účinky. Vo väčšine vedeckých štúdií sú popísané nasledujúce nežiadúce účinky CBD:

 • Hnačka
 • Zmena chuti do jedla
 • Únava
 • Zmena hmotnosti

 

Dnes je potvrdený i fakt, že CBD interaguje s určitými druhmi liekov. Ak patríte medzi pacientov, ktorí dlhodobo užívajú nejaký typ lieku, je dobré sa pred zahájením užívania CBD poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom. Pri užívaní CBD spolu s inými liekmi dochádza k reakcii medzi CBD a cytochrómami P450. CYP (cytochrómy P450) sú súhrnným pomenovaním skupiny enzýmov, ktorá je nevyhnutná pre správny metabolizmus liečiv.

CBD je dnes považované za bezpečné. Napriek tomu vám odporúčame poradiť sa so svojím lekárom, či je vhodné kombinovať vaše pravidelne užívané lieky s produktami, ktoré CBD obsahujú.

Ako správne dávkovať CBD?

CBD predstavuje pre naše zdravie množstvo výhod. Preto niet divu, že po ňom siaha stále viac ľudí. V prípade doplnkov, ako sú napríklad gumené vitamíny alebo tablety je veľmi jednoduché určiť, koľko produktu si musíte vziať, aby ste neprekročili odporúčané denné množstvo. Situácia však môže byť o niečo náročnejšia, ak začínate s užívaním olejov alebo populárnych pást, ktoré predstavujú koncentrovanú variantu CBD.

Množstvo, ktoré by ste si mali vziať, sa odvíja hneď od niekoľkých faktorov:

 • stav, ktorý sa pokúšate prostredníctvom CBD liečiť
 • telesné parametre a fyziologický stav (predovšetkým telesná hmotnosť)
 • koncentrácia produktu, ktorý ste sa rozhodli užívať (koncentrácia bežne dostupných olejov s obsahom CBD sa pohybuje v rozmedzí 2% až 35%.

Ak práve s CBD začínate, odporúčame vám staviť na najnižšiu možnú dávku, ktorá predstavuje 20 mg až 40 mg (horná hranica je prípustná, ak plánujete produkty s obsahom CBD využívať na tíšenie silnej bolesti). Ak na sebe počas nasledujúceho mesiaca nezaznamenáte žiadne pozitívne výsledky, každý týždeň zvýšte dávku o 5 mg. Je veľmi praktické zapisovať svoje skúsenosti s CBD (a tiež množstvo, ktoré užívate). Zistíte tak, ako sa postupne zlepšuje váš zdravotný stav.

Ako jednoducho určiť množstvo CBD oleja, ktoré si máte vziať?

V ideálnom prípade objavíte na fľaštičke CBD oleja údaj, koľko aktívnej látky sa nachádza v jednej kvapke. Samozrejme, väčšinou však výrobca uvádza len celkové množstvo CBD v celej fľaške. Prezradíme vám však, ako jednoducho zistiť, koľko CBD oleja si máte vziať.

 • Jedna kvapka predstavuje objem 0,05 ml
 • 10 ml CBD oleja predstavuje 200 kvapiek
 • Ak sa v 10 ml oleja nachádza 1 000 mg CBD, v jednej kvapke sa bude nachádzať 5 mg
 • Pre dosiahnutie minimálnej dávky bude potrebné užiť 4 kvapky (v prípade silnej bolesti 8 kvapiek)

Mnohých užívateľov zaujíma, či je možné prekročením dávky CBD ublížiť svojmu organizmu. Vedecké štúdie, ktoré máme k dispozícii, pracujú s dávkami od 20 mg až po 1 500 mg. Je potrebné podotknúť, že rôzne zdravotné problémy vyžadujú i rôznu dávku CBD. Rovnako, žiadne dva ľudské organizmy nie sú rovnaké, a tak sa dávka CBD líši i medzi jednotlivými ľuďmi. Ideálne je postupne sledovať, aká dávka vyhovuje vám. V prípade, že beriete príliš vysoké dávky, môžu sa prejaviť vedľajšie účinky, o ktorých vás informujeme v predchádzajúcej časti.

Poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom

Určiť správne množstvo CBD, ktoré by ste mali užívať, vám môže pomôcť i váš ošetrujúci lekár. Rovnako sa oplatí svojho lekára vyhľadať i v prípade, že patríte medzi pacientov, ktorí dlhodobo podstupujú liečbu určitým typom liekov.

Je CBD vhodné pre každého?

Ako spomíname v našom predchádzajúcom bode, užívanie CBD je potrebné zvážiť. Problém môže predstavovať, ak už užívate nejaký liek. Dochádza k reakcií medzi enzýmami zabezpečujúcimi metabolizmus daného lieku a CBD. Môže dôjsť k zoslabeniu alebo zosilneniu účinku daného lieku. Nikdy nepodceňujte kombináciu CBD s ďalšími liečivami.

Veľmi často sa tiež dostávame k otázke, či je CBD vhodné pre deti. U detí je CBD v niektorých prípadoch používané na liečbu epilepsie. Vyskytuje sa však u nich oveľa širšie spektrum vedľajších účinkov ako u dospelých ľudí. Medzi vedľajšie účinky, ktorými deti pri liečbe CBD trpia, patria:

 • Hnačka
 • Ospalosť a letargia
 • Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov
 • Častejšie infekcie
 • Zhoršená kvalita spánku
 • Slabosť

Používanie produktov s obsahom CBD (a zvlášť oleja) patrí medzi pomerne nové. Rovnako sú v hre i pomerne závažné vedľajšie účinky a fakt, že tieto produkty v prípade detí neboli testované. Hoci existujú štúdie, že CBD je možné využiť na zmiernenie porúch autistického spektra, epilepsie či astmy, je potrebné sa poradiť s ošetrujúcim lekárom vášho dieťaťa a mimoriadne starostlivo pozorovať zmeny v zdravotnom stave.

PLATNÁ LEGISLATÍVA UMOŽNÍ DOVÁŽAŤ PRODUKTY S OBSAHOM CBD NA ÚZEMIE SLOVENSKA

Do minulého roka legislatíva užívaniu produktov s obsahom CBD nepriala. Stále platil zákon, ktorý CBD zaraďoval na zoznam zakázaných látok s omamnými a psychotropnými účinkami. Na tento zoznam bolo CBD zaradené kvôli nedostatku informácií a tiež kvôli podobnosti s THC. Fakt, že sa CBD nevyznačuje žiadnymi omamnými účinkami ovplyvňujúcimi ľudskú psychiku, bol až do decembra roku 2020 zanedbávaný.

Hoci je dokázané, že CBD pomáha zmierňovať príznaky liečby onkologických ochorení a je nápomocné i pri liečbe celého spektra ďalších ochorení, jeho dovoz na územie Slovenska bol nelegálny. Situácia sa zmenila až v roku 2020, kedy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky začalo pripravovať novelu zákona, ktorá mala vyňať CBD zo zoznamu zakázaných látok.

Slovensko bolo posledným štátom Európskej únie, ktorý k legalizácii produktov s obsahom CBD nepristúpil. V decembri 2020 sa pristúpilo k schváleniu novely zákona, ktorá CBD odstraňuje zo zoznamu zakázaných látok s omamným a psychotropným účinkom. Novela tohto zákona by mala vstúpiť do platnosti 1. mája 2021.

Dovážať tak produkty s obsahom CBD na územie Slovenska sa už viac nebude považovať za nelegálnu činnosť.  Je to nepochybne obrovský krok, pretože pacienti trpiaci chronickou bolesťou, epilepsiou alebo zotavujúci sa z onkologickej liečby, budú mať voľný prístup k produktom, ktoré im môžu pomôcť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *