Pravidla súťaže

Všeobecné pravidla súťaží na sociálnych sieťach

 

I. Organizátor súťaže

Organizátor: Kicom Richard Lunter,  so sídlom: Telgárt č. 16,  PSČ 976 763,  (ďalej len „organizátor“ či „organizátor súťaže“)

II. Termíny a miesta konania súťaží

  1. Súťaže prebiehajú priebežne na Facebooku https://www.facebook.com/knihanaj.sk/  a na Instagrame  https://www.instagram.com/knihanaj.sk/
  2. Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

III. Účasť v súťaži a určenie výhercu:

  1. Súťažiaci sa do súťaže o výhry zapojí tak, že splní súťažnú úlohu v aktuálnom súťažnom príspevku na nástenke.

IV. Výhra v súťaži, odovzdanie výhry:

  1. Počet a druh výhier je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.
  2. Výherca bude vždy vyzvaný v komentári súťažného príspevku, aby prostredníctvom súkromnej správy poslal svoje údaje, a to do 10 dní od výzvy.
  3. Výhry budú odoslané výhercom do 3 týždňov od ukončenia danej súťaže.

V. Záverečné ustanovenia

  1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržovať.
  2. Táto propagačná akcia (súťaž) nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odporúčaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a so spoločnosťou Instagram.
  3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, než uvedené v týchto pravidlách.

 

V Telgarte dňa 05.03.2020