Fotokniha: Oprava „Papagája“ 477.013

23. 8. 2021 – skúšanie Papagája 477.013 v rušňovom depe Poprad /

testing of Parrot 477.013 in area of depot Poprad /

Prüfen von Papagei 477.013 im Lok-Depot Poprad

 

23. 8. 2021 – skúšanie Papagája 477.013 v rušňovom depe Poprad /

testing of Parrot 477.013 in area of depot Poprad /

Prüfen von Papagei 477.013 im Lok-Depot Poprad

24. 8. 2021 - Skúšobná jazda Papagája 477.013 - stanica Kežmarok

24. 8. 2021 – Skúšobná jazda Papagája 477.013 – stanica Kežmarok

Test run of Parrot 477.013 – Kežmarok station /Probefahrt des Papageis 477.013 – im Bahnhof Kežmarok

 

24. 8. 2021 – zo skúšobnej jazdy Papagája 477.013 – obeh súpravy v stanici Stará Ľubovňa /

from test run of Parrot 477.013 – train turning around in station Stará Ľubovňa /

aus Probefahrt des Papageis 477.013 –  Zugumlauf im Bahnhof Stará Ľubovňa

 

25. 9. 2021 – z druhej jazdy Papagája 477.013 – Vydrník – 180.-te výročie Košicko-bohumínskej trate /

from second ride of Parrot 477.013 – Vydrník – 180.th anniversary od rail Košice – Bohumín (CZ) /

aus zweiter Fahrt des Papageis 477.013 –  Vydrník – 180. Jubiläum der Bahn Košice – Bohumín (CZ)