Dejepis 9 (učebnica pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom) – Dušan Kováč, Herta Tkadlečková, Ivan Kamenec a Viliam Kratochvíl

16.18

Učebnica dejepisu korešpondujúca s platným ŠVP pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Moderným a zaujímavým spôsobom žiakom prináša prehľad kľúčových udalostí v Európe, vo svete a v národných dejinách v 20. storočí…. Viac…

Katalógové číslo: 824887 Kategória:

Popis

Učebnica dejepisu korešpondujúca s platným ŠVP pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Moderným a zaujímavým spôsobom žiakom prináša prehľad kľúčových udalostí v Európe, vo svete a v národných dejinách v 20. storočí…. Viac…

Kúpiť na martinus.sk